FAQ: Vanlige  spørsmål.       Tilbake

* TRENINGSPAKKE
En treningspakke kan f.eks være en en tur i din faste løype  (se utfylt eksempel under)

NB! Husk å trykke på Registrer når du har fylt ut skjemaet!!

*PROFIL
En profil er en opplisting av de aktiviteter/øvelser din trening består av.
Hver aktivitet må også beskrives med sin intensistet (Type)

*ENDRE TRENING
Velg liste i treningsdagboka (ev. i menyen) og klikk på blyantsymbolet foran økta.
Treningøkta kommer da opp og du kan gjøre endringene. Trykk på registrer til slutt.

* TILPASSE PROFIL
Velg "Vise/endre profil" i menymappen "Profiler". Der kan du fritt fjerne og legge til
nye aktiviteter og typer.